Laserskanning och digitalisering

Den tekniska utvecklingen går fort fram, inte minst inom Laserskanning och digitalisering. Tillämpandet av BIM blir allt vanligare inom byggsektorn. I dialog med våra kunder finns en efterfrågan på bra relationshandlingar, inspektion, kontroller och kvalitativ dokumentation. Detta tycker vi är laserskanningens absolut starkaste punkt. Ett tidseffektivt sätt att skapa underlag med precision är svårt att hitta till ett bättre pris. Användningsområdena är många och bara fantasin och ingenjörskonsten sätter det riktiga begränsningarna på vad som är möjligt med dagens 3D-teknik.

 

Det är väldigt lätt att grotta ner sig i detaljer och vi ser potential i att göra språket mer begripligt för alla involverade så att nyttan med digitalisering inte går förlorad. Laserskanning baserad på LiDAR är framtiden. Idag ser vi extremt ljust på laserskanning och dess tillämpningar i verkligheten.

Utmaningen är att informera om fördelarna för det företag som strävar efter att utveckla BIM på riktigt.

Kontakta oss

Projekt

Vi delar gärna med oss av våra tidigare uppdrag. Ni kan själva läsa mer eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer

Välkomna till Rios Mätkonsult

Vår affärsidé är att med precision, effektivitet och engagemang utföra mättjänster, så att våra kunders behov, förväntningar och krav tillfredsställs.

Läs mer

Miljö

Vi har ett väl organiserat miljöarbete vi har etablerat ett holistiskt perspektiv på alla miljö och hållbarhetsaspekter. Vi tar aktivt ansvar för miljö och hållbarhet inom våra projekt.

Läs mer

Skicka en fråga