Maskinstyrning

Rios Mätkonsult erbjuder lösningar i form av hyra av utrustning, samt tillverkning av digital 3D-modeller samt kontroller m.m. för maskinstyrning. Maskinstyrning innebär att olika entreprenadmaskiner styrs av ett eller flera mätningsinstrument. Maskinstyrning är vanlig vid större vägbyggen och järnvägsbyggen, då den rationaliserar bort behovet av traditionell utsättning. Däremot ställs ökade krav på inmätning och projektering.

Maskinstyrning kan styras av flera olika källor som GPS, Totalstation och laser. På större vägbyggen programmerar man modeller som sedan läggs in i maskinernas styrdator, man kan programmera modellen så man ser en teoretisk tvärsektion med väg överbyggnad, diken, slänter, tvärfall, längsfall, +höjder osv. I de flesta maskiner styr föraren själv maskinen och använder systemet endast som en hjälp. Han kontrollerar hur maskinen ligger till i plan/höjd i förhållande till teoretiska underlaget. I maskiner såsom väghyvlar och bandtraktorer kan maskinen styras helt automatisk. Datorn justerar då bladet i deltahöjd, tvärfall och längsfall allt medan maskinen rör sig. Detta sker med en noggrannhet på endast ett par millimetrar.

Kontakta oss

Projekt

Vi delar gärna med oss av våra tidigare uppdrag. Ni kan själva läsa mer eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer

Välkomna till Rios Mätkonsult

Vår affärsidé är att med precision, effektivitet och engagemang utföra mättjänster, så att våra kunders behov, förväntningar och krav tillfredsställs.

Läs mer

Miljö

Vi har ett väl organiserat miljöarbete vi har etablerat ett holistiskt perspektiv på alla miljö och hållbarhetsaspekter. Vi tar aktivt ansvar för miljö och hållbarhet inom våra projekt.

Läs mer

Skicka en fråga