Projekteringsunderlag – Kontrollmätningar

Inmätning av relationshandlingar åt kommuner, konstruktörer, entreprenörer för framtida ombyggnads- eller underhållsarbeten.

Detaljmätning för komplettering av geografiskt information eller fastighetsdata som saknas i bygghandlingar och på ritningar.

Till exempel: Kartering/Relationsmätning åt entreprenörer och kommuner för upprätthållande av grund- och ledningskartor.

Efterkontroller så som sättningsmätningar, lägeskontroller mm. Mätningarna levereras som papperskopia eller i digital format beroende på vad kunden önskar.

Kontakta oss

Projekt

Vi delar gärna med oss av våra tidigare uppdrag. Ni kan själva läsa mer eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer

Välkomna till Rios Mätkonsult

Vår affärsidé är att med precision, effektivitet och engagemang utföra mättjänster, så att våra kunders behov, förväntningar och krav tillfredsställs.

Läs mer

Miljö

Vi har ett väl organiserat miljöarbete vi har etablerat ett holistiskt perspektiv på alla miljö och hållbarhetsaspekter. Vi tar aktivt ansvar för miljö och hållbarhet inom våra projekt.

Läs mer

Skicka en fråga