Volymberäkningar / Terrängmodeller

En digital terrängmodell (DTM) är en digital presentation av en yta. Det kan till exempel vara ett markområde, schaktbotten eller en vägkropp. Det finns många användningsområden för terrängmodeller inom bygg och anläggningsbranschen exempelvis till planering och detaljprojektering av vägar och järnvägar men också för att beräkna volymer och areor av inmätta ytor. Framställning av nivåkurvor, terrängsektioner och terrängprofiler gör man också av terrängmodeller.

Uppbyggnaden består av punkter som är sammanbundna av linjer. Detta bildar ett oregelbundet nätverk av trianglar. För att få en modell så exakt som möjligt bör man därför vid inmätning göra förtätning av punkterna. Punkterna i modellen kan vara inmätta med totalstation, GPS, drönare eller laserskanner men kan också vara teoretiska punkter från en ritning eller karta.

Kontakta oss

Projekt

Vi delar gärna med oss av våra tidigare uppdrag. Ni kan själva läsa mer eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer

Välkomna till Rios Mätkonsult

Vår affärsidé är att med precision, effektivitet och engagemang utföra mättjänster, så att våra kunders behov, förväntningar och krav tillfredsställs.

Läs mer

Miljö

Vi har ett väl organiserat miljöarbete vi har etablerat ett holistiskt perspektiv på alla miljö och hållbarhetsaspekter. Vi tar aktivt ansvar för miljö och hållbarhet inom våra projekt.

Läs mer

Skicka en fråga