Tjänster

Utsättning vid alla typer av husbyggnadsarbeten

Rios bygg- & anläggningsmätning har många års erfarenhet som mätkonsulter inom byggbranschen. Våra kunder är främst bygg…
Läs mer

Anläggningsmätning

Inom mätningstekniken har en snabb utveckling skett och detta har påverkat byggbranschens arbetssätt avsevärt. Genom att projektera …
Läs mer

GNSS-mätning (GPS)

GNSS-systemet är ett satellitbaserat positionerings-system. En metod som oberoende av väder och sikt, möjliggör noggrann lägesbestämning på jordytan…
Läs mer

Byggnät / Stomnät

Upprättar byggnät för både stora och små byggarbetsplatser. All mätning vid byggnätsmätning sker med satsmätning och fackverksmätning och beräknas…
Läs mer

Volymberäkningar / Terrängmodeller

En digital terrängmodell (DTM) är en digital presentation av en yta. Det kan till exempel vara ett markområde, schaktbotten eller en vägkropp…
Läs mer

Maskinstyrning

Rios bygg- & anläggningsmätning erbjuder lösningar i form av hyra av utrustning, samt tillverkning av digital 3D-modell samt kontroller m.m. för maskinstyrning…
Läs mer

Projekteringsunderlag - Kontrollmätningar

Inmätning av relationshandlingar åt kommuner, konstruktörer, entreprenörer för framtida ombyggnads- eller underhållsarbeten…
Läs mer

Koordinatsystem och transformationer

Införande av SWEREF 99 innebär att tidigare system för bladindelningar och bladbeteckningar för de nationella kartserierna – inklusive indexsystemet – behöver ersättas.
Läs mer

Areamätning / Areaberäkning

Rios Bygg och Anläggningsmätning utför uppmätningar av lägenheter och villor. Väldigt många bostäder har en felaktigt angiven boarea…
Läs mer

Kabelsökning

Byggnationsplatser har många olika installationer av kablage och rörledningar under jord, i vissa fall saknas underlag för dess läge….
Läs mer

Vibrationsmätning

I samband med sprängning och en del andra anläggningsarbeten är vibrationsmätning viktigt av flera skäl. Den visar om tillåtna…
Läs mer

Järnvägsmätning / Rail Survey

Rios Bygg och Anläggningsmätning gör inmätning av befintlig anläggning för projekteringsunderlag. Vi utför produktionsmätning…
Läs mer