Volymberäkning

Volymberäkning

Volymberäkning och många andra tjänster!

Vi utför inte bara volymberäkning på Rios AB utan även många andra tjänster,

Dessutom erbjuder vi utbildning och teknisk support. Vi utför tolkning av koordinater till utsättning av allt ett bygge kan omfatta som till exempel:

  • Hushörn
  • Stom-/baslinjer
  • formsättning,
  • VA, armering
  • Håltagning
  • utsättning av smide och stål

Höjdsättning, maskinstyrning och mätkonsult, utfackningsväggar, prefab montage, gjuthöjd, VVS och innerväggar m.m

Hej vi Rios bygg- & anläggningsmätning har många års erfarenhet inom volymberäkning och hjälpt många i byggbranschen. Våra kunder är främst bygg- och projekteringsföretag.

Vi tar både totalansvar för volymberäkningen i ett byggprojekt och hyr ut specialistkompetens och under kortare eller längre projektperioder som mätkonsult.

Rios bygg- & anläggningsmätning besitter både bredd och spetskompetens inom byggmätning och därför vet vi att ni kommer bli nöjda med våra mätkonsult.

En digital volymberäkning (DTM) är en digital presentation av en yta. Det kan till exempel vara ett markområde, schaktbotten eller en vägkropp. Det finns många användningsområden för volymberäkning inom bygg och anläggningsbranschen exempelvis till planering och detaljprojektering av vägar och järnvägar men också för att volymberäkning och areor av inmätta ytor. Framställning av nivåkurvor, terrängsektioner och terrängprofiler gör man också av volymberäkning.

Vi på Rios bygg- & anläggningsmätning är väldigt måna om miljö och natur när vi utför volymberäkning uppdrag. ’

Syftet med KMA-arbetet är att vi ska arbeta för att uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer på oss, samtidigt som vi verkar för att minska vår miljöpåverkan och förebygger arbetsskador och tillbud.

Målet med kvalitetsarbetet är att vi ska leverera volymberäkning med en hög intern och extern kvalitet. Med extern kvalitet menar vi att vi ska utföra våra byggmätning mätning med rätt kvalitet, så att kunden blir nöjd med det arbete som vi har utfört.

Varmt välkomna att kontakta oss på Rios bygg- & anläggningsmätning